Szervezeti adatok

 

  • Adatok

Név: Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
Székhely, levelezési cím: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8. fszt. 7.
Tel/fax: 74/314-580
E-mail: info@diaketkeztetes.net
Honlap: www.diaketkeztetes.net

  • Szervezeti felépítés
  • Vezetőségi tagok

Cégirányítás:
Bay Attila ügyvezető
tel: 74/314-580
e-mail: bay@diaketkeztetes.net

Felügyelő bizottsági tagok:
Máté Péter Sándor, Márkus Tamás, Csató József

  • Felügyelő Bizottság

Máté Péter Sándor Fb elnök
Megbizatás időtartama: 2014. november 25.-2019. november 24.

Márkus Tamás Fb tag
Megbizatás időtartama: 2014. november 25.-2019. november 24.

Csató József Fb tag
Megbizatás időtartama: 2016. június 01.-2019. november 24.

  • Alapító

Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Képviseletre jogosultak: Ács Rezső polgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester

  • Felügyeleti és ellenőrzési szervek

Szekszárd Megyei Jogú város Jegyzője
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
tel.: +36 74 504-100

Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
tel.: +36 74 501-260

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testület
7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
tel.: +36 74 411-661

Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18.
tel.: +36 74 529-080