Működési adatok


Kérjük olvassa el az adatvédelem és adatbiztonsági szabályzatunkat…
(hatályba lépés időpontja: 2018. november 01.)

Társaságunk hatályos, SZMSZ szabályzata…
Társaságunk megelőző SZMSZ szabályzata…

Törvények

  • Magyarország Alaptörvénye
  • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
  • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Rendeletek

  • 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
  • 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról
  • 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
  • 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról