II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

 • II./1. Tevékenységi kört meghatározó jogszabályok, rendeletek és szabályzatok

Törvények

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Rendeletek

 • 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
 • 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról
 • 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
 • 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

Szervezeti és működési szabályzat
Szabályzat az adatvédelem,az adatbiztonság és a közérdekű adatok megismerési rendjéről

 • II./6. Adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai

1.Étkezési kártyarendszer adatbázisa

formátum: Garcon vendéglátóipari program.
adatkezelés célja: A Társaság PTE KPVK Éttermében törzsvásárlói étkezési chipkártya rendszert működtet, melynek célja a kártyahasználók számára történő egyedi kedvezmények biztosítása, az éttermi fogyasztások nyilvántartása illetve nyomon követése a kártyára feltöltött keretösszeg erejéig.
érintettek köre: vásárlók.
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 §(1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.
adatkezelés időtartama: a kártya utolsó használatától számított egy év.

 1. Könyvelési-pénzügyi adatbázis

formátum: Forint-Soft program.
adatkezelés célja: a pénzügyi forgalom és gazdasági adatok pontos ismerete.
érintettek köre: szállítók, vevők, tulajdonosok, hitelintézetek.
adatkezelés jogalapja: számviteli törvény.
időtartama: 2010-től.
adatok forrása: számviteli bizonylatok.

 1. Tárgyi eszközök nyilvántartása

formátum: Forint-Soft program.
adatkezelés célja: a cég eszközeinek pontos ismerete.
adatkezelés jogalapja: számviteli törvény.
érintettek köre: a társaság teljes állóeszköz-állománya.
időtartama: 2010-től.
adatok forrása: számviteli bizonylatok.

 1. Élelmezési tevékenység adatbázisa

formátum: Quadro Byte élelmezési program
adatkezelés célja: étlap tervezés, alapanyag beszerzés és felhasználás, készletnyilvántartás, anyagkiszabat kezelése.
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 §(1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.
időtartama: 2010-től.

 • II./10. Hirdetmények, közlemények

A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft által közzétett hirdetmények, közlemények a honlap kezdőlapján, illetve az információk fül alatt elérhetőek.

 • II./13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézési rendje:

Az Infotv. 28. (1) bekezdése alapján közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. Az Infotv 28. § (1) bekezdésbe foglaltak alapján a közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az igény benyújtásának helye és módja
Szóbeli igények benyújtása
a.) személyesen: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8. fsz.7.
b.) telefonon a következő telefonszámon: 74/ 414-212

Írásbeli igények benyújtása
a.) személyesen: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8. fsz.7. benyújtva,
b.) postai úton: Bay Attila ügyvezetőnek címzett levélben,
c.) elektronikus úton: bay@diaketkeztetes.net e-mail címre küldött levélben.

Az igénylő közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó írásbeli igényét benyújthatja a társaság adatvédelmi szabályzatának 12. számú mellékletben szereplő igénylési formában.

 • II./14. Statisztikai jelentések jegyzéke

2021 Excel csatolmány

 • II./15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1.
melléklet II/15. pontja szerinti, a közérdekű adatokkal kapcsolatos
kötelező statisztikai adatszolgáltatás
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft –re vonatkozó adatai

2020. év Beérkezett kérelem Teljesített Elutasított
 I. negyedév 1 1
 II. negyedév
 III. negyedév 1 1 0
 IV. negyedév
 Összesen : 2 2 0
 • II./18. Vezetőségi béradatok

Vezetőségi béradatok 2020 letöltés