Gazdálkodási adatok

 

 • Beszámoló mérlegek

Éves beszámoló mérlege “A” 2012  letöltés

Éves beszámoló mérlege “A” 2013  letöltés

Éves beszámoló mérlege “A” 2014  letöltés

Éves beszámoló mérlege “A” 2015  letöltés

Éves beszámoló mérlege “A” 2016  letöltés

Éves beszámoló mérlege “A” 2017  letöltés

 

 • Vezetőségi béradatok 2016. év
   
Vezetőségi tisztségviselők Munkabér
Ügyvezetés 7.028.000 Ft
Felügyelő bizottsági tagok 2.083.000 Ft
Összesen: 9.111 .000 Ft

 

 • Vezetőségi béradatok 2017. év
   

Bay Attila
ügyvezető igazgató
Jogviszony formája: munkaviszony
Alapbér: 502 300 Ft/hó (2017. június 30-ig)
700 000 Ft/ hó (2017. július 01-től)
Cafeteria: –
Prémium mértéke: max. éves bruttó bér 50 %-a (csak a teljesítménykövetelmények teljesülése esetén)

Teljesítménykövetelmények:

 • az előző év azonos időszaka eredményének elérése
 • üzlet terv szerinti adózás előtti eredmény elérése
 • üzleti terv szerinti árbevétel teljesítése
 • kintlévőségek csökkentése
 • 180 napon túli kötelezettségek 50%-os csökkentése
 • új piaci lehetőségek felkutatása, realizálása szükség esetén ennek érdekében javaslattétel a tulajdonos felé a tevékenységi kör bővítésére
 • saját tőke szinten tartása, emelése.

Végkielégítés: 6 havi bruttó bér
Felmondási idő: Mt. alapján
Mt. 228. §. alapján kikötött időtartam és kötelezettség vállalás ellenértéke: legfeljebb 1 év, maximum az azonos időszakra járó távolléti díj 50%-a

Máté Péter Sándor
felügyelőbizottság elnöke
választott tisztségviselő
Tiszteletdíj: 70 000 Ft/hó
Tiszteletdíjon felüli egyéb járandóságok (2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1)db)): nincs
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás (2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1)dc)): nincs

Márkus Tamás
felügyelőbizottsági tag
választott tisztségviselő
Tiszteletdíj: 50 000 Ft/hó
Tiszteletdíjon felüli egyéb járandóságok (2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1)db)): nincs
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás (2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1)dc)): nincs

Csató József
felügyelőbizottsági tag
választott tisztségviselő
Tiszteletdíj: 50 000 Ft/hó
Tiszteletdíjon felüli egyéb járandóságok (2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1)db)): nincs
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás (2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1)dc)): nincs