Működési adatok

 

 • A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-re vonatkozó alapvető jogszabályok

Törvények

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Rendeletek

 • 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
 • 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról
 • 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
 • 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról